Flest barn får diagnoser i skolealder

Leder for Barne— og ungdomspsykiatrisk poliklinikk vil vite mer om kommunens vurderinger når politikerne nå velger å ta bort støttetimer til barnehagebarn uten diagnoser.