• Varaordførar Pål Morten Borgli, Frp, og ordførar Stanley Wirak, Ap, samarbeidar svært godt. Men kva skjer når Høgre tilbyr Borgli ordførarvervet? Jonas Haarr Friestad

Stadig vanskelegare å vippa vekk Wirak

Skulle det lukkast Høgre å freista Framstegspartiet til samarbeid i Sandnes, må dei to likevel ha hjelp for å vinna fleirtal i bystyret. Då kan plutseleg KrF stå opp att som den kjende frå Nasaret.