• Lars Fredrik Bråten, leder for politijuristene i Rogaland er frustrert over mangelen på varetektsplasser i Rogaland. Problemet stjeler ressurser av politiet, mener han. Pål Christensen

Siktede fra Rogaland havner i varetekt i Trondheim

Mangel på fengselsplasser gjør at siktede personer sendes landet rundt for varetektsfengsling. Dette stjeler mye ressurser av politiet.