Torgeir Bjelland dømt for netthets

Torgeir Bjelland er i Stavanger tingrett funnet skyldig i å ha spredd ærekrenkende uttalelser om SV-politiker Marcela Molina.

SV-politiker Marcela Molina saksøkte Torgeir Bjelland for netthets og ærekrenkelser og krenkelser av privatlivets fred.Hun har vunnet fram med søksmålet.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over åtte år gammel

Torgeir Bjelland dømmes til å betale en bot på 8000 kroner til statskassen. Han må betale oppreisning til Marcela Molina på 15.000 kroner og dekke hennes saksomkostninger på drøyt 100.000 kroner.

Sterke utsagn

SV-politiker Marcela Molina anla privat straffesak mot Torgeir Bjelland for tre utsagn på Bjellands Facebookside.

På Facebook skrev Bjelland blant annet at «Marcela har en kronisk frastøtende væremåte, en vulgær arroganse som riktig nok også kjennetegner andre sosialistbroilere». Videre: «Faktum er at hun er så frastøtende at hun i en periode måtte stenges inne ved Stavanger psykiatriske sykehus». Han betegnet henne også som mannehater og fedrelandshater.

Dødt og maktesløst

Han skrev også at «Molina selv har jo i gatene gått fysisk til angrep på mennesker med populære og fullstendig legitime demokratiske synspunkter, bare fordi de var annerledes». I retten kom det fram at Bjelland mener Molina var med og kastet egg på Arne Myrdal under en demonstrasjon på 90-tallet. Dette benektet Molina i retten. Hun sa at hun var tilstede under demonstrasjonen, men at hun sto i bakgrunnen med barnevogn.

Les også

- Aldri opplevd noe så krenkende

Molina krevde det siste utsagnet kjent dødt og maktesløst, noe tingretten også har tatt til følge.I dommen slås det fast at utsagnene om innleggelse på psykiatrisk sykehus rammes av lovbestemmelsen mot krenkelse av privatlivets fred. Videre finner retten at flere av karakteristikkene av Molina er over grensen for hva som straffefritt kan framsettes offentlig. Retten slår også fast at det å skrive ting på sin Facebook-konto med 420 venner klart er å anse som et offentlig utsagn.

Svært fornøyd

Marcela Molina sier at hun er svært fornøyd med dommen.

— Dette er en seier for demokratiet. Den slår fast at ytringsfriheten ligger til grunn, men at det like fullt finnes grenser for hva en kan ytre om andre. Dette er en sak jeg gjerne skulle vært foruten, men jeg er glad for at jeg valgte å forfølge den. Jeg tok denne kampen for alle, ikke minst for de unge som vurderer å gå inn i politisk arbeid. De skal vite at de skal kunne skjøtte sine verv ten å bli utsatt for hets og sjikane, sier Molina.

Hun sier også at hun er svært takknemlig for all støtte i saken, fra fjern og nær, og fra politiske motstandere,

— Dette har virkelig varmet, sier hun.

Vurderer anke

Retten mener at sterke allmennpreventive hensyn taler for å reagere strengt på Bjellands utsagn. At Molina selv er politiker og aktiv i den offentlige debatt, gjør ikke at hun skal måtte tåle utsagn som disse. I retten hevdet Bjellands prosessfullmektig at «den som er med på leken også må tåle steken».

«Disse [utsagnene] er ikke satt i noen relevant politisk sammenheng, men rammer kun saksøker som person», heter det i dommen.

Torgeir Bjelland har ennå ikke tatt stilling til om dommen til lagmannsretten.

Til Aftenbladet sier han at han først vil forhøre seg med folk som kjenner systemet før han avgjør om en anke er formålstjenlig.

— Dommen er etter min mening et frontalangrep på ytringsfriheten og dermed på demokratiet. Dette er en skremmende utvikling som undergraver tilliten til rettssystemet, sier Bjelland.

Bjelland er tidligere førstekandidat for det høyreekstreme partiet Norgespatriotene. I retten avviste han at han var ekstrem, og betegnet seg som en «moderat konservativ libertarianer».

  • (Bjelland anket dommen, men trakk senere anken. Red.mrk.)
Publisert: