Interessen for bruk av cannabis til medisinsk behandling har de siste årene vært økende.
Men kan denne planten ha effekt på smerter, søvnplager og angst hos personer med Parkinsons sykdom?
Det ønsker forskere ved Stavanger universitetssjukehus å undersøke nærmere.

SUS: Nytt forskningsprosjekt om cannabis

Interessen for bruk av cannabis til medisinsk behandling har de siste årene vært økende. Nå vil SUS undersøke hvor vanlig det er å bruke cannabis eller cannabis-relaterte produkter blant personer med Parkinsons sykdom.

 • Pernille Filippa Pettersen
  Journalist
 • Jon Ingemundsen
  Fotojournalist
Publisert: Publisert:

Målet med studien er å bidra til mer kunnskap om bruk – og opplevd effekt av cannabisprodukter, sier Aleksander Hagen Erga. Han er postdoktor ved Nasjonal Kompetansetjeneste for Bevegelsesforstyrrelser (NKB) ved Stavanger universitetssjukehus (SUS).


Lite kunnskap

Mangelen på kunnskap gjør det vanskelig for helsemyndigheter, helsepersonell og brukerorganisasjoner å gi anbefalinger.

– Mange leter etter nye muligheter for å behandle plagene sine og vi er kjent med at cannabis har dukket opp som et alternativ for noen. Vårt inntrykk er at lege ikke er involvert i avgjørelsen. Studien ønsker å kartlegge hvor mange som har testet cannabis eller cannabisprodukter mot sykdommen Parkinsons, hvilken opplevelse de har, eventuell effekt og bivirkninger.

Parkinsons sykdom skyldes en gradvis ødeleggelse av nerveceller i bestemte deler av hjernen som skiller ut stoffet dopamin.
Dopamin er et signalstoff som skilles ut av spesialiserte nerveceller flere steder i hjernen.
Dette gir en opplevelse av behag og tilfredshet.
Det anslås at rundt 7000 mennesker har diagnosen Parkinsons sykdom i Norge.

Finnes ingen kur

– Sykdommen gir vansker med motorikk, som skjelvinger i kroppen, muskelstivhet og vansker med å igangsette bevegelser. Etter hvert som sykdommen utvikler seg kan man få andre vansker som ikke går på motorikk, men kognitive vansker, søvnproblemer, depresjon og angst, forklarer Erga.

Det finnes ikke en kur mot Parkinson eller tilgjengelige medisiner som kan stoppe sykdommen.

Cannabis-produkter

Det er derimot medisiner som har god effekt på symptomene. For noen er også kirurgisk inngrep et alternativ. Effekten på både medisiner og operasjon vil variere mye fra person til person.

– Det er naturlig at mennesker som har fått en parkinsondiagnose er søkende etter ulike produkter og behandlingsformer som blir omtalt på nettet eller blant mennesker i parkinsonmiljøet, slik som cannabis-produkter.

– Men på hvilke symptomer kan cannabis eller cannabis-produkter hjelpe?

– Ikke-vitenskapelige undersøkelser har vist at parkingssonspasienter kan oppleve effekt på smerter, søvnplager og angst.
– Vi vet derimot ikke nok om eventuell effekt og vi oppfordrer ingen til å bruke cannabis. Vi må forske mer på dette, sier Erga.

Fraråder bruk av cannabis

Parkinsonsforbundet nasjonalt skriver på sine nettsider at de har merket seg at det er stor interesse for ulike cannabisprodukter hos enkeltpersoner med Parkinsons sykdom, spesielt cannabisolje.

Leder i Rogaland parkinsonforbund, Asbjørn Halvorsen, påpeker at bruk av cannabisprodukter er noe de fraråder.

– At det forskes på bruk av cannabis for Parkinson sykdom er interessant, men vi oppfordrer ingen til å bruke cannabisprodukter som behandling. Det er mange usikkerhetsmomenter. Blant annet effekt, bivirkninger og hvordan cannabisprodukter er i kombinasjon med medisiner man allerede tar, sier Halvorsen og legger til:

– Per nå er cannabis ulovlig i Norge. Vi oppfordrer ingen til å gå den veien.

Postdoktor Aleksander Hagen Erga (til venstre) og professor Guido Alves (høyre) ved Nasjonal Kompetansetjeneste for Bevegelsesforstyrrelser (NKB) ved Stavanger universitetssjukehus (SUS) skal forske på cannabis og Parkinsons sykdom.

Lindrende behandling

Medisinsk cannabis er produkter med innhold av cannabisplante til medisinsk bruk.

Både Helsedirektoratet og Legemiddelverket er enige om at det finnes en liten gruppe pasienter som kan ha nytte av lindrende behandling med medisinsk cannabis.

Cannabis er per i dag ikke godkjent som behandling ved Parkinsons sykdom.

Aleksander Hagen Erga forteller at Nasjonal Kompetansetjeneste for Bevegelsesforstyrrelser har sendt ut en spørreundersøkelse til de rundt 7000 menneskene med Parkinsons sykdom i Norge. Resultatene vil bidra til videre studier.

Tilleggsmedisin

– Bruk av medisinsk cannabis kan for eksempel gjelde pasienter med alvorlig kreftsykdom eller pasienter med sterke smerter som ikke får tilstrekkelig lindring av godkjente legemidler. Det blir ikke brukt som medisin, men som en tilleggsmedisin, sier Erga.

– Hva forventer dere å finne i studien?

– Målet med denne studien er å se om vi kan bidra til bedre forståelse mellom cannabis og Parkinsons sykdom. Vi vil se på dataene vi samler inn og bruke dem til å utvikle større studier på sikt.

Publisert:
 1. Nye SUS
 2. Cannabis
 3. Parkinsons
 4. Sykdom
 5. Stavanger Universitetssjukehus (SUS)

Mest lest

 1. Ventetid på inntil ett år på SUS: – Fører til stor frustrasjon

 2. Arild Østbø med klar beskjed etter ny praktkamp: - Jeg har fortalt at jeg vil stå

 3. Oversvømmelser og store vannmengder langs E39

 4. Gjør du også disse lysfeilene? Så mye kan det koste deg i bot