• Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa fikk høyhastighetsutredningen overlevert i dag. Per Annar Holm

- Bygg ut Oslo-Stavanger først!

Jernbaneverkets høyhastighetsutredning konkluderer med at høyhastighetsbaner kan drives økonomisk, og at Oslo-Kristiansand-Stavanger bør bygges ut først.