Tilbakegang for alle regjeringspartiene

Alle regjeringspartiene går tilbake i årets lokalvalg. Verst er resultatet for Kristelig Folkeparti.