- Politikerne svikter ungdommen

Cecilie G. Ljosdal kritiserer politikerkolleger for å være meropptatt av reguleringsplaner enn av tiltak for ungdom.