• Ingvar Josdal i Sandnes kirkelige fellesråd (t.h.) og Torbjørn Fjermestad i idretts- og landskapsdrift i Sandnes kommune fikk mandag oversikt over gravskjendingen på Soma gravlund. Odd Kristian Stokka

Ingen spor etter gravskjendere

— Jeg forstår ikke at noen kan gjøre noe så meningsløst som dette, sier Ingvar Josdal i sandneskirken etter at 12 gravstøtter er veltet.