Nav flytter

Innen 1.mai flytter Nav fra Storgata på Bryne til Hetlandparken på andre siden av jernbanen.