• Jon Ingemundsen

– Barn og foreldre bør analyseres

Leder Terje Helland i Kommunalt foreldreutvalg (KFU) vil at alle foreldre skal få vite nøyaktig hvordan de best kan hjelpe barna sine til å gjøre det bra på skolen.