12 flyktningbustader i Vikevåg

Rådmannen i Rennesøy har fått fullmakt av kommunestyret til å ta opp eit lån på 14,4 millionar kroner til kjøp av inntil 12 bustadeiningar på Vikevåg.