• Pål Christensen

Sju måneders fengsel for knivstikking