Kvadrat betaler for nytt kjørefelt og rundkjøring

For egen regning vil Kvadrat Steen & Strøm utbedre innfartsårene til kjøpesenteret. Og det i god tid før julehandelen slår inn.