Anbud på deler av bosstømmingen

Rådmannen vil legge tre mindre renovasjonsoppgaver ut på anbud: Innsamling av spesialavfall, hageavfall og juletrær.