Pengemangel svekker beredskapen til sjøs

Ressursmangel hos politiet gjør at sikkerheten til sjøs i Boknafjorden, i Ryfylke og Eigersund kan bli svekket i sommer.