21 mindreårige flyktninger alene i Stavanger

Flyktningseksjonen i Stavanger fungerer som «familie» for 29 enslige unge flyktninger. 21 av disse er under 18 år. De fleste bor i egne leiligheter.