• I 2012 ble 14 personer i Rogaland reddet av direktevarsleren. Kristian Jacobsen

Direktevarsler reddet 14 personer i fjor

I 2012 ble 14 personer i Rogaland reddet av direktevarsleren. Alle lå og sov da Brannvesenet kom.