Nord-Jæren blir viktigste Nato-møteplass

Sandnes og Stavanger blir Natos viktigste møteplasser i Norge i framtiden.