• Felleskjøpsbygget i kvartalet mellom Jærveien og St. Olavs gate i Sandnes ble bygget i 1960. Det vil være et tap for byen om det rives, mener fagleder for byutviklingen i sentrum, Ole Tonning. Ove Heimsvik

Nå skal dette bygget rives

Kommune og fylkeskommune ber tynt om at Felleskjøpets 53 år gamle bygg i Sandnes blir tatt vare på. Bønnen blir ikke hørt.