Kommunen kan ikke gjøre rede for 500.000 kr.

Stavanger kommune innrømmer at den ikke kan gjøre rede for bruken av 500.000 kroner i Tyrkia-saken.