Vannlekkasje fører til dårlig trykk på Våland

En vannlekkasje ved Vålandspipa fører til at et par hundre husstander knapt har trykk i springen de neste timene.