• Et solid gjerde stenger ferdselen. Dette er ingen turvei i friluftslovens forstand, hevder grunneieren. Geir Sveen

Stenger turveien med gjerde og strøm

Time gir ikke opp kampen for å åpne denne turveien for Brynes voksende befolkning.