• Siri Ommedal (til venstre), Anita Hamremoen, Thor Magne Seland og Ingrid Schøpp startet innsamlingsaksjonen i april. Anders Minge

De første femti tusen i boks

Innsamlingen til pet-skanner har rundet 52.000 kroner. Målet er 339.000 kroner fra folket i Sandnes.