• Martin Grøsfjeld har i flere år kjempet mot at kommunen skal overta fritidseiendommen hans på Boganeset. Her på brygga i 2008. Pål Christensen

Priskrangel om strandperle

Kommunen og eier Martin Grøsfjeld er knakende uenige om prisen på sistnevntes strandeiendom på Boganeset. Nå varsler kommunen ekspropriasjon.