- Her bør nye SUS bygges

— Lura/Somamyra, sørvest for Kvadrat og vest for E39 er midt i regionen og perfekt for nye Stavanger Universitetssjukehus, SUS.