• Fagdirektør Sverre Uhlving. Egil Eriksson

SUS takket ja til Pet

Sommeren 2011 fikk Stavanger universitetssjukehus er brev fra Sykehuset i våre hender om at stiftelsen gjerne ville samle inn penger til en Pet-skanner.