• Ole Petter Haukaas og Bente Harestad Haukaas nekter for at Hillevåg turnforening er i regi av Norsk Showskole. Idrettskretsen er ikke enig. FOTO: Jonas Haarr Friestad

Bente og Olis turnforening kastes ut av forbundet

Rogaland Idrettskrets kan ikke se at Hillevåg turnforening er et idrettslag. Det konkluderte styret med tirsdag kveld.