Trafikkuhell på Bybrua

Mistanke om kjøring i ruspåvirket tilstand.