• Per Fugelli mottok årets Siddispris av Tom Hetland, til høyre. Marie von Krogh

Per Fugelli fikk årets Siddispris

Professoren mottok prisen under årets pressefest for Stavanger Journalistlag.