• Dette huset har no fått sitt eige vennelag.

Vennelag vil berga Haugehuset

Time kommunestyret har vedteke å riva Haugehuset. No har huset fått eige vennelag.