• John Peter Hernes (H), leder av oppvekststyret. Carina Johansen

Stavanger netter ikke lærernes cv likevel

Oppvekststyret dropper ideen om å legge ut opplysninger om lærernes kompetanse på skolenes nettsider.