• Her, i tredje etasje på gamle Stavanger sykehus, var det meningen lokalmedisinsk senter skal ligge. Det første som skulle komme på plass, var Friskllivssentralen som skulle åpnes den 1. september. Kristina Kårstad Skjøthaug ble tidligere i år ansatt som ny leder. Carina Johansen

Fullt oppstyr om helsehus