• Politiet har sperret av området ved Eigersund Amfi. Arnt Olav Klippenberg

Takstein blåser av Eigersund Amfi

Politiet har stengt av området.