• Skåland ble bygd ut for nærmere 20 mill. statskroner i 2006. Nå er driften lagt ned. Hans E.H. Jacobsen

Ungdomssenter flyttes fra Lund til Eigersund

Konstituert regiondirektør Jonny Berg i Bufetat tror det er lettere å rekruttere fagfolk når en ungdomsinstitusjon flyttes fra Lund til Eigersund.