• 2010: Berith Rosenberg, Odd Jansen og Arne Hove i Sandnes historie- og ættesogelag overrakte daværende ordfører Norunn Østråt Koksvik et portrett av byens første ordfører Anders Tvedt. Knut S. Vindfallet

Hove får Sandnes kommunes kulturpris

Arne Hove får Sandnes kommunes kulturpris for 2013.