• Lars-Erik "Mad Swede" Fröderberg har satt av de neste ti årene på sykkelsetet. Odd Kristian Stokka

Ja. Han vet han er gal som skal sykle 200.000 km

Da begge foreldrene døde og huset brant ned fant Lars-Erik Fröderberg (63) ut han skulle sykle hele verdens kystlinje.