• Edlandsgeilane er trang og smal og større kjøretøy må opp på fortauene for å passere hverandre. Lange kjøretøy må nå trolig finne andre veier, mens det stenges for tunge kjøretøy ved skolestart og -slutt. Fredrik Refvem

De tyngste må vike for de yngste

Den trafikkbelastede skoleveien gjennom Edlandsgeilane blir trolig helt eller delvis stengt for tunge og lange kjøretøy.