• Erlings Kålrotstappe med siste forbruksdato 31. august bør kastes eller leveres tilbake i butikken, ifølge produsenten.

- Levér tilbake til butikken eller kast

Sjekk siste forbruksdato på Erlings Kålrotstappe.