• Her må det jobbes med fin hånd og forsiktig grabb for ikke å ødelegge ledningsnettet som dukker opp i gatene når kloakken skal fornyes. Bildet er fra kysset Storgata/Flintergata.

Derfor tar gravearbeidet tid

Se godt på bildet her: Et virvar av gamle og nye ledninger av alle mulige slag. Det må arbeidsfolkene ta hensyn til når det nå blant annet legges ny kloakk i Storgata, og derfor tar det tid.