• Bedre lønn i kommunene gjør det vanskelig for SUS å få tak i nok sykepleiere. Lars Idar Waage

- Gratis hybel og Ipad er ikke nok

Sykepleierforbundet mener at Stavanger Universitetssjukehus (SUS) er altfor korttenkte når de tilbyr gratis hybel til alle sommervikarer og gratis Ipad mini til de 100 første som verver en kvalifisert sykepleier til sommeren.