• Rådmann Inger Østensjø vil konkurranseutsette andeler av arbeidet som i dag utføres av de kommunale foretakene Stavanger Byggdrift (SBD) og Natur- og idrettsservice (NIS). Kristian Jacobsen

Private skal gjøre kommunal jobb

Rådmann Inger Østensjø vil konkurranseutsette andeler av arbeidet som i dag utføres av de kommunale foretakene Stavanger Byggdrift (SBD) og Natur— og idrettsservice (NIS).