• I enden venter asfaltmaskinene på klarsignal. Den nye sykkel- og gangstien blir overlevert 15. juni. Geir Sveen

Solastranda la seg foran asfaltmaskinene

Det er utfordrende å bygge ny sykkel— og gangsti bare 15 meter fra selveste Jærhavet.