• Kongen inspiserer æresgarden ved ankomsten til KNM Harald Haarfagre ledsaget av kapteinløytnant Christian Storm Trosdahl.

Kongelig besøk hos Nato

Hans Majestet Kong Harald 5. besøkte mandag KNM Harald Haarfagre på Madla og Natos treningskommando Joint Warfare Centre på Jåttå i Stavanger for første gang som konge.