• Bøndenes brødhamstring kan føre til brødmangel i mange butikker i dag og i morgen. Aksjonen skal synliggjøre at mat ikke kan tas for gitt når økonomien i landbruket er for dårlig. Her tar Arne A. Berge, nærmest, og kollega Ståle Fjermestad fra Time Bondelag godt for seg i brødhyllene på Obs! på Bryne. Odd Pihlstrøm

Her hamstrer bønder brød

Bøndenes brødaksjon er er i full gang over hele landet. På Jæren møter aksjonen stort sett forståelse blant folk på handlerunde.