• Sian-leder Arne Tumyr (stående på kasse) holder appell. Sju representanter fra organisasjonen Sian (Stopp Islamiseringen av Norge) holdt appell i Stavanger sentrum i desember 2011. De ble møtt med ti ganger så mange motdemonstranter. Lars Idar Waage

- Politiet kan kreve at demonstrasjonen utsettes

Politiets beslutning om at Norwegian Defence League må utsette demonstrasjonen sin i Stavanger er ikke et brudd på demonstrasjonsfriheten.