Åmøy skole legges ned

Åmøy skole legges ned sommeren 2013. Året etter blir Tastarustå ren ungdomsskole og Teinå ren barneskole.