• Prøveløslatelsen av Nokas-dømte Kjell Alrich Schumann vekker reaksjoner. Kristelig Folkeparti vil legge fram forslag om å fjerne minstetiden for forvaringsdømte.

KrF vil fjerne minstetid for forvaringsdømte

Prøveløslatelsen av Nokas-dømte Kjell Alrich Schumann vekker reaksjoner. Kristelig Folkeparti vil legge fram forslag om å fjerne minstetiden for forvaringsdømte.