• 38 av ungdomstrinnets i øyeblikket 44 elever på Undheim på ett brett. Det store flertallet av elevene, lærerne og bygda for øvrig er mot å overføre ungdomsskole-elevene til Lye. Budskapet ser ut til å nå fram. Carina Johansen

Fortsatt egen u-skole på Undheim

Undheim skule får beholde ungdomstrinnet, hvis et ferskt vedtak i levekårsutvalget i Time følges opp i kommunestyret før jul.