• Malin Helgestad og Emilie Ravndal Iden har ansvar for dansen i storefriminuttet, den mest mest populære aktiviteten for tiden, særlig blant jentene. Pål Christensen

De gjør friminuttet kjekkere

Emilie Ravndal Iden og Malin Helgestad på Sandved skole er trivselsledere og skal gjøre friminuttene triveligere for medelever. Hver skoledag gjør hundrevis av elever ved 44 skoler i Sør-Rogaland den samme viktige jobben.